Skip to content →

Mistä on kyse?

MFA URBAN QUEST
Executive Program in Urban Transformation

Miksi?
Maailma kaupungistuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Tällä hetkellä jo yli puolet maailman väestöstä asuttaa kaupunkeja, ja reilun 15 vuoden kuluttua peräti 75%:n maailman väestöstä ennustetaan asuvan kaupungeissa. Muutos heijastuu merkittävällä tavalla yhteiskuntiin, maankäyttöön, talouteen ja ilmastoon. Kaupungit tuottavat jo nyt 80% kaikista hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat 75% globaalista energiasta. Näiden seikkojen seurauksena kaupungit muodostavat merkittäviä strategisia toimintaympäristöjä, ja niiden vaikutusvalta maapallon kehityssuuntaan kasvaa alati.

Suomi kulkee kaupungistumisen jälkijunassa, mutta meilläkin rattaat ovat lähteneet suurella vaihteella pyörimään, kun muuttoliike maaseudulta ja muualta maailmasta voimistuu. Valtaosa uusista asunnoista rakennetaan suurimpiin kaupunkeihin tai niiden ympäristöön, ja väestönkasvu muodostaa haasteen sopeutua muutoksiin. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi on olennaista, että etsimme vastauksia yhdessä.

Mitä?
Arkkitehtuurimuseo on arkkitehtuurin ja kaupungistumiseen liittyvän tiedon talo, joka valjastaa asiantuntijuutensa rakennetun ympäristön jäsentämiseksi osaksi tulevaisuuden voimavaroja. Riippumattomana toimijana museo luo luontevan alustan avoimelle keskustelulle avartaen samalla näkymää tulevaisuuteen ja avaten ikkunan arkkitehtuuriin laajemmassa kontekstissa.

Täten Arkkitehtuurimuseo käynnistää Urban Quest -tulevaisuusohjelman tukemaan yhteistä keskustelua ja reaktiovalmiutta näiden suurten muutosten varalta. Intensiivisen ohjelman tavoitteena on tarjota nykyisille ja tuleville päättäjille ajankohtainen kokonaiskuva kaupungistumisen vaikutuksista sekä valmiuksia reagoida näihin muutoksiin.

Urban Quest pureutuu kaupunkien muutoksiin sekä tukee reaktiovalmiutta tarjoten vaikuttajille ajankohtaisen kokonaiskuvan kaupungistumisesta. Ohjelma kerää yhteen asiantuntijoita laajalti tarjoten siten kansainvälisen ja poikkitieteellisen alustan hedelmälliselle keskustelulle. Urban Quest ei avaa ainoastaan ikkunaa tulevaisuuteen vaan tarjoaa eri alojen vaikuttajille täysin ainutlaatuisen, avoimen ja uudenlaisen alustan verkostoitua ja löytää ratkaisuja yhdessä jo tänään.

Kokonaisuudessaan ohjelma sisältää viisi intensiivistä päivää, joiden aikana kansainväliset ja kotimaiset asiantuntijat avaavat kaupunkikehityksen teemoja

8.6., Suomenlinna, Helsinki: Kick-off

7.9., Tapiola, Espoo: Kaupungistumisen ajurit ja kestävä kaupunkikehitys

28.9., Tikkurila, Vantaa: Kaupunkia ei rakenneta yhdessä yössä

26.–27.10., Kööpenhamina ja Malmö: Kaupunkisuunnittelun trendit ja haasteet

30.11., Helsinki: Kaupunkikulttuuri ja urbaani yhteisö

Ohjelman kokonaishinta on 5400 € + alv. ja matkakulut.